Proces & Værktøjer

Wireframes

Udarbejdelse af wireframes i Sketch, Photoshop, Axure & Invision.

Rapid prototyping

Vha. prototyper i papir er det muligt at inddrage brugerne tidligt i designprocessen.

User flow / User Journeys

Identificerer brugernes proces og ønskede reaktioner.

Storyboards & Scenarier

Med storyboards og scenarier kan jeg visuelt skildre; sammenhænge, problemer og ønsker samt kontekstnære løsningsforslag.

Red Route Analysis

Prioritering af brugeroplevelsen for de almene funktioner. Øvelsen giver indblik i, om de rette funktioner er nemme eller svære for brugeren at tilgå.

Komparativ analyse

Gennem komparative analyser kan jeg vurdere og bedømme konkurrenternes styrker og svagheder mod brugernes behov.

Om

Jeg er UX-designer og researcher hos Redia A/S, hvor jeg udvikler koncepter og forbedrer kundernes produkter. Tidligere var jeg en del af holdet på APPlab, hvor jeg byggede prototyper, testede samt videreudviklede klinikernes idéer.

Portfolio

Stomioplæring
UX + prototype (Axure)
CMS til gulvspil
Konceptudvikling og prototype (InVision)
Fanforum
Lo-Fi skitser
MRSA
Wireframes (Axure)
Musikquiz applikation
Konceptudvikling og UX (Sketch+Invision)
Mediearkiv
Optimering af flow (Sketch+Invision)
Faste-app til dagkirurgisk
Klikbar prototype om fasteregler (Sketch+InVision)
Lev med sorg
Workshop og behovsanalyse
Optimering af brugeroplevelsen
Analyse + user journeys (Sketch)
Anaobaba.tv
Cognitive Walkthrough
MRSA
Cardsorting
Anaobaba.tv
Workshop, behovsafdækning og design

"The less you explain, the better the design"